Algemene voorwaarden


Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA heeft haar maatschappelijke zetel in de Haspeslaghstraat 9, 8460 Roksem (België).

Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA is geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer BE0829.759.081. Contact kan via info@majimo.be.

Voor het verkopen van onze produkten via de webshop gelden volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendom
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Informatie website
Ondanks de uiterst gehanteerde zorgvuldigheid geeft Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA geen enkele garantie betreffende de aangeboden informatie, beschikbaarheid, toegang en gebruik van deze website. De gebruiker aanvaardt dat toegang tot en het gebruik van deze website, alsmede het gebruik van de op deze website geboden informatie, volledig op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.
Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze website. Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Toepassing

Elke bestelling via de website www.majimo.be leidt tot een verkoopsovereenkomst tussen de Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA (hierna ‘verkoper’ genoemd) en een opdrachtgever (hierna de ‘koper’ genoemd).

Bestelling en betaling

Een bestelling is rechtsgeldig zodra de koper een orderbevestiging krijgt. Wie een bestelling plaatst bij de verkoper wordt geacht meerderjarig te zijn en verklaart zich akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Al onze prijzen staan vermeld in euro en zijn inclusief 21% BTW. De verzendingskosten worden extra aangerekend maar worden duidelijk aangegeven op het moment dat de koper zijn bestelling afrondt en betaalt. De verkoper houdt zich het recht voor om op elk moment de getoonde prijzen en productinformatie te kunnen wijzigen of corrigeren.

Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA werkt met een veilige betaalomgeving. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de webshop. Betaling kan gebeuren via creditcard (Visa of Mastercard), via Bancontact/Mister Cash, via Maestro, SofortBanking/DIRECTebanking of iDEAL (Nederland).

Levering

Producten worden op dit moment enkel geleverd in België en Nederland. De verkoper tracht de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren, en geeft hiervoor een indicatieve leveringstermijn op aan de koper. We benadrukken dat deze aanduiding louter indicatief is, en dat de verkoper niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor vertragingen die buiten zijn wil wordt opgelopen. De koper is bovendien verantwoordelijk voor het correct ingeven van het leveringsadres.

De leveringen van de verkoper gebeuren via partner Bpost in België en PostNL in Nederland. Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door Bpost of PostNL. Overeenkomstig de Wet van 6/4/2010 bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient de verkoper de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Eigendomsvoorbehoud

De bestelde goederen blijven eigendom van Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA tot de volledige prijs, inclusief BTW, verzendings- en andere mogelijke kosten betaald zijn. Bij niet-betaling houden we ons het recht voor om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Verzakingsrecht en retours

Overeenkomstig de Wet van 6/4/2010 heeft de koper 14 dagen de tijd om af te zien van de aankoop van producten van de verkoper. De koper dient de verkoper hiervan steeds schriftelijk of via email info@majimo.be op de hoogte te brengen en verstuurt de geweigerde producten, op kosten van de koper, terug naar de verkoper. De koper stuurt de producten terug in een stevige verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, samen met een schriftelijk bewijs van de aankoop. In geen geval zullen niet-gemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden gecrediteerd.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald, je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het echter een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA dan nemen wij de kosten voor verzending op ons.

Garantie

Op al onze artikelen geldt de wettelijke garantieperiode voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop. Wij staan in voor elke schade die het gevolg is van opzettelijke en grove fout maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Klachten

Wij controleren al onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking. De koper verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we om ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is.

Indien je een klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (info@majimo.be). Iedere klacht wordt serieus genomen en we proberen samen tot een goede oplossing te komen

Privacy

Bestellen bij www.majimo.be vereist onvermijdelijk dat je ons je klantgegevens bezorgt. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling te verwerken, te leveren en de betaling op te volgen. Alleen als de koper daarvoor toestemming geeft, kunnen de gegevens gebruikt worden voor reclamedoeleinden, maar alleen gericht aan de adresgegevens van de koper.

Die gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. De koper heeft steeds het recht op inzage en verbetering van deze gegevens, geregeld door de Wet op de Privacy. Op verzoek (met een eenvoudige mail aan info@majimo.be) zullen we je gegevens uit onze database verwijderen. Indien je vragen hebt over dit privacy statement, kan je ons steeds contacteren. Het is absoluut onze bedoeling het vertrouwen in het online kopen van onze produkten te vergroten en niet te beschamen.

Electronisch bewijs en scheidbaarheid

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun onderlinge relaties het electronisch bewijs (zoals e-mail bvb).

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2023 Ma'Jimo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel