Juridische informatie


Privacy beleid

Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot zijn/haar gegevens en heeft het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

De persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Uw persoonlijke gegevens hebben wij nodig om bestellingen, leveringen, facturatie of andere diensten vlot te kunnen verwerken.

U heeft gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze op juistheid te controleren, te verbeteren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met de site-administrator op info@majimo.be.

Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA verbindt er zich toe de best mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik kan worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

 

Intellectuele eigendom 

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Ma’Jimo of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Informatie website 

Ondanks de uiterst gehanteerde zorgvuldigheid geeft Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA geen enkele garantie betreffende de aangeboden informatie, beschikbaarheid, toegang en gebruik van deze website. De gebruiker aanvaardt dat toegang tot en het gebruik van deze website, alsmede het gebruik van de op deze website geboden informatie, volledig op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze website. Ma’Jimo - Zuma Consulting BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

 

Verzakingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige voorwerpen worden niet teruggenomen. Producten moeten in de originele verpakking teruggestuurd worden en de verzendingskosten zijn voor rekening van de consument.

 

Toepasselijke wetgeving en rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

© 2018 - 2023 Ma'Jimo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel